Contact us

 

 

Qinzhou Flexi Electronic Co., LtdAddress:

No.1 Zhongma Street,

Zhongma Qinzhou Industrial Park,

Qinzhou Port Area, Qinzhou,

Guangxi Province, China

Qinzhou Flexi Electronic Co., Ltd

 

Address:

No.1 Zhongma Street,

Zhongma Qinzhou Industrial Park,

Qinzhou Port Area, Qinzhou,

 

Guangxi Province, China

 

 

Mobile:

(86) +18813905949

(86) +13530356298


Skype:eason.flexi

QQ:3065893847


Email:

admin@drainsewer

inspectioncamera.com

 

eason.flexi@drainsewer

inspectioncamera.com

 

Website:

http://www.drainsewer

inspectioncamera.com

Home > Contact us

contact us

Qinzhou Flexi Electronic Co., Ltd


Address:

No.1 Zhongma Street,

Zhongma Qinzhou Industrial Park,

Qinzhou Port Area, Qinzhou,

Guangxi Province, China


Mobile:

(86) +18813905949

(86) +13530356298


Skype:eason.flexi

QQ:3065893847


Email:

admin@drainsewerinspectioncamera.com

eason.flexi@drainsewerinspectioncamera.com

 

Website:

 http://www.drainsewerinspectioncamera.com